Αποστολή Δειγμάτων

Για κάθε κωδικό δείγματος που συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει να αποσταλούν:

Α) 3 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 500ml, των 750ml ή του 1lt
Β) 4 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 350ml
Γ) 5 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 250ml

Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται «door to door» και συνιστάται η χρήση εταιρείας courier. Το κόστος αποστολής των δειγμάτων καθώς και οι όποιοι πιθανοί φόροι ή έξοδα εκτελωνισμού, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα.

Όλα τα δείγματα θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία VINETUM και την τεχνική επιτροπή έως την 10η Μαρτίου 2017.
Oι διοργανωτές δεν μπορούν να εγγυηθούν την αξιολόγηση δειγμάτων που θα παραληφθούν μετά την 10η Μαρτίου 2017.

Δείγματα που ενδέχεται να παραληφθούν ακόμα και μία ημέρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού ή μετά την έναρξη του διαγωνισμού δεν αξιολογούνται ούτε επιστρέφονται. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται επίσης το αντίτιμο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιοτική κατάσταση των δειγμάτων μέχρι την ώρα παραλαβής τους. Επιπλέον δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των δειγμάτων από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά τους. Οι οργανωτές εγγυώνται τη σωστή φύλαξη των δειγμάτων σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης καθώς και τη σωστή μεταφορά τους στο χώρο του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποστείλουν στη διοργανώτρια εταιρεία, αποδεικτικό αντίγραφο φορτωτικής συνοδευόμενο με την απόδειξη πληρωμής.

Όλα τα δείγματα πρέπει να φέρουν στην εξωτερική συσκευασία αποστολής τους την ένδειξη: «ΔΕΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ, ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ» ή να συνοδεύονται από τιμολόγιο αξίας €1,0.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν στη διοργανώτρια εταιρεία αποδεικτικό αντίγραφο της φορτωτικής.
Η διεύθυνση αποστολής των δειγμάτων είναι η εξής:

Εταιρεία Vinetum
Λεωφόρος Καρέα 41,
16233 Καρέα Βύρωνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 766 0560

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@vinetum.gr