Οι Κριτές 2016

Στην κριτική επιτροπή του ATHIOOC 2016 συμμετείχαν διεθνούς εμβέλειας δοκιμαστές ελαιολάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με βαθιά γνώση και ολοκληρωμένη άποψη για το ελαιόλαδο, καθώς και μεγάλη πείρα σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Jose Maria Penco

Jose Maria Penco

SPAIN

Panel Leader

Antonio Giuseppe Lauro

Antonio Giuseppe Lauro

ITALY

Carmen Sanchez Garcia

Carmen Sanchez Garcia

GERMANY

Ehud Soriano

Ehud Soriano

ISRAEL

Francisco Ataide Pavao

Francisco Ataide Pavao

PORTUGAL

Aida Lazez

Aida Lazez

TUNISIA

Selin Ertur

Selin Ertur

TURKEY

Dimitra Tofari

Dimitra Tofari

CYPRUS

Alexandra Kicenik Devarenne

Alexandra Kicenik Devarenne

USA

Zacharenia Siganou

Zacharenia Siganou

GREECE

Vasilios Frantzolas

Vasilios Frantzolas

GREECE

Konstantinos Liris

Konstantinos Liris

GREECE

Sara Godena

Sara Godena

CROATIA

Richard Wolny

Richard Wolny

GERMANY

Eleni Katsirma

Eleni Katsirma

GREECE

Panos Paganis

Panos Paganis

GREECE

Dr. Kiki Zinoviadou

Dr. Kiki Zinoviadou

GREECE

Odysseas Vlachavas

Odysseas Vlachavas

GREECE

Johnny Madge

Johnny Madge

GREAT BRITAIN