O Κανονισμός

1) ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1) Περιγραφή
1.2) Οργάνωση
2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1) Ποια ελαιόλαδα μπορούν να συμμετάσχουν
2.2) Αίτηση συμμετοχής
2.3) Κόστος συμμετοχής
2.4) Τρόποι πληρωμής
2.5) Ποσότητες δειγμάτων που πρέπει να αποσταλούν
2.6) Τρόπος αποστολής δειγμάτων
2.7) Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δειγμάτων
3) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
3.1) Τεχνική επιτροπή
4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
4.1) Κριτική επιτροπή – δοκιμαστές
4.2) Διαδικασία αξιολόγησης δειγμάτων
5) ΒΡΑΒΕΙΑ
5.1) Μετάλλια
5.2) Ειδικά βραβεία
5.3) Δημοσίευση αποτελεσμάτων
5.4) Τελετή απονομής βραβείων και παρουσίαση βραβευμένων ελαιολάδων
6) ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1) ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1) Περιγραφή
Ο «Athena International Olive Oil Competition» (ATHIOOC) είναι ένας διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός είναι διεθνής ως προς τους κριτές και ως προς την προέλευση των δειγμάτων που συμμετέχουν σε αυτόν. Οι ξένοι κριτές αποτελούν την πλειονότητα του συνολικού αριθμού κριτών, τα δε ξένα δείγματα πρέπει να ξεπερνούν το 25% του συνολικού αριθμού δειγμάτων, με απώτερο στόχο να ξεπεράσουν το 50%. Ο διαγωνισμός ονομάζεται «Athena», φέρει δηλαδή το όνομα της μυθικής θεάς Αθηνάς που δώρισε στην Αθήνα την ελιά και το όνομά της.

Η Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγούς χώρες στον κόσμο και, με απόσταση, η 1η στην κατά κεφαλήν κατανάλωση. Αυτά τα στοιχεία και μόνο δικαιολογούν τη φιλοδοξία μας να υπάρχει ένας «ελληνικός» διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου. Ωστόσο, στις στατιστικές αυτές πρέπει να προστεθεί και η πολιτιστική διάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που πρώτη ανέδειξε την ελιά και το ελαιόλαδο σε πολιτισμικό προϊόν και συνέβαλε στην ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής ως την πλέον κατάλληλη για τον άνθρωπο.
Η ύπαρξη ενός μεγάλου και έγκυρου διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου που θα διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μόνο οφέλη μπορεί να έχει για το ελληνικό ελαιόλαδο. Αν και διεθνής, ο διαγωνισμός, αφού εδραιωθεί, θα είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ελληνικών ελαιολάδων στον κόσμο.

Αυτό θα έχει τις εξής θετικές επιπτώσεις:

1) Θα συμβάλλει θεαματικά στην ποιοτική βελτίωση της ελληνικής ελαιοπαραγωγής. Τα ελαιόλαδα που βραβεύονται αποτελούν πρότυπο για όλους τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι αποκτούν έτσι συγκεκριμένους ποιοτικούς στόχους. Επιπλέον, η βράβευση ή όχι ενός ελαιολάδου αποτελεί για τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό πολύτιμη ενημέρωση ως προς την ποιοτική κατεύθυνση που έχει επιλέξει να ακολουθήσει.

2) Θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας του ελληνικού ελαιολάδου και στην εξάπλωση της φήμης του, αφενός μεν λόγω της επικοινωνίας του ίδιου του διαγωνισμού και των βραβευθέντων ξένων ελαιολάδων, αλλά και μέσω των κριτών που θα επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας και οι οποίοι είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης στις δικές τους χώρες και όχι μόνο.

3) Θα συμβάλλει ουσιαστικά και άμεσα στην ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των βραβευθέντων ελαιολάδων, τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, η οποία είναι ακόμα σε εμβρυακό στάδιο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση premium ελαιολάδων, εκτιμάται πως ο διαγωνισμός θα είναι καθοριστικής σημασίας, όπως συνέβη με τον αντίστοιχο διαγωνισμό οίνων της Θεσσαλονίκης.

4) Θα συμβάλλει στην ανάδειξη των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας και την ανάδειξη του πλούτου των ελληνικών ποικιλιών ελαιόδεντρων.

Ο διαγωνισμός πλαισιώνεται από άλλες καινοτόμες δράσεις με απώτερο στόχο τόσο την εδραίωση του εμπορικού σήματος του διαγωνισμού όσο και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς ελαιολάδου. Οι δράσεις αυτές θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο την κατάλληλη στιγμή.

1.2) Οργάνωση
Την πρωτοβουλία οργάνωσης του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου «Athena», έχει αναλάβει η εταιρεία επικοινωνίας Vinetum, με μεγάλη πείρα στην οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και άλλων εκδηλώσεων υψηλού κύρους και απαιτήσεων.
Πρόεδρος του διαγωνισμού είναι ο Ντίνος Στεργίδης και διευθύντριά του η Μαρία Κατσούλη, διαπιστευμένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου και 1η Olive Oil Sommelier στην Ελλάδα.

2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1) Ποια ελαιόλαδα μπορούν να συμμετάσχουν
Ο διαγωνισμός Athena είναι διεθνής και ανοιχτός σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, βορείου και νοτίου ημισφαιρίου, με την προϋπόθεση πως τα ελαιόλαδα που θα συμμετέχουν θα ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο».

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και ελαιόλαδα ειδικής κατηγορίας όπως τα αρωματισμένα ή εμπλουτισμένα με βότανα ή άλλους καρπούς, τα λεγόμενα «flavored» ή «infused» εφόσον αυτό δηλώνεται.

Στο διαγωνισμό μπορούν να αποστείλουν δείγματα οι εξής: ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιριστικές μονάδες και ενώσεις, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, γενικά, κάθε μορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο οπουδήποτε στον κόσμο.

Επιπλέον, απαραίτητα κριτήρια για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

Α) Όλα τα ελαιόλαδα πρέπει να είναι παραγωγής της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου.

Β) Όλα τα ελαιόλαδα πρέπει να είναι τυποποιημένα και η τυποποίησή τους να έχει αμιγώς εμπορικό σκοπό.

Γ) Τα ελαιόλαδα πρέπει να φέρουν νόμιμη ετικέτα σύμφωνα με τον κανονισμό της χώρας προέλευσής τους ή της χώρας τυποποίησής τους.

Δ) Η συσκευασία τους να είναι μέχρι και 1lt.

E) Κάθε εμπορικό σήμα που συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει να προέρχεται από ομοιογενή παρτίδα το ελάχιστο 500 κιλών.

Z) Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει αποσταλεί στους οργανωτές το αργότερο μέχρι την 3η Μαρτίου 2017.

2.2) Αίτηση συμμετοχής
Αφού συμπληρωθούν όλα τα εδάφια, η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της εταιρείας ελαιολάδου στη διοργανώτρια εταιρεία Vinetum με fax ή ηλεκτρονικά.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο συμμετέχων λαμβάνει από τους οργανωτές επιβεβαίωση συμμετοχής καθώς και απόδειξη πληρωμής και τιμολόγιο.

Την αποστολή της αίτησης συμμετοχής ακολουθεί, για κάθε δείγμα, η αποστολή πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο (σύμφωνα με ΙSΟ 17025) εργαστήριο για ελεύθερα λιπαρά οξέα, αριθμό υπεροξειδίων και ειδικές απορροφήσεις (Κ232nm, Κ270nm και ΔΚ), με πρόσφατη ημερομηνία ανάλυσης που να μην υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Το πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης πρέπει να αποσταλεί στους διοργανωτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποστολής τής αίτησης συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν ή μαζί με την αποστολή των δειγμάτων.

2.3) Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανά δείγμα ανέρχεται στα €170 προ ΦΠΑ, αν και μέσω της συνδυαστικής εκπτωτικής πολιτικής το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί στα €140 για συμμετοχή μέχρι δύο δειγμάτων ή—πολύ περισσότερο—για μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.

Εκπτωτική πολιτική:

Α) ΠΟΣΟΤΙΚΗ
Στο 3ο δείγμα παρέχεται έκπτωση 15%.
Στο 4ο δείγμα παρέχεται έκπτωση 20%.
Από το 5ο δείγμα και πάνω παρέχεται έκπτωση 20% ανά δείγμα, στα δε 4 δείγματα το 5ο είναι δωρεάν.

Συγκεκριμένα, για συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά τις 10 Ιανουαρίου 2017 (λήξη χρονικής έκπτωσης) ισχύουν τα εξής:
Συμμετοχή με 1 δείγμα: €170 + 24% ΦΠΑ = €211
Συμμετοχή με 2 δείγματα: €340 + 24% ΦΠΑ = €422
Συμμετοχή με 3 δείγματα: €484,50 + 24% ΦΠΑ = €601
Συμμετοχή με 4 δείγματα: €620 + 24% ΦΠΑ = €769
Συμμετοχή με 5 δείγματα: €620 + 24% ΦΠΑ = €769
Συμμετοχή με 6 δείγματα: €756 + 24% ΦΠΑ = €937

Β) ΧΡΟΝΙΚΗ
Για όσους δηλώσουν συμμετοχή τους δύο πρώτους μήνες μετά την έναρξη των εγγραφών εφαρμόζεται πολιτική «early bird», δηλαδή παρέχεται επιπλέον έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή για αιτήσεις που θα αποσταλούν με την πληρωμή τους μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2017, το κόστος συμμετοχής ανά δείγμα, ανέρχεται στα €140. Η έκπτωση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την ως άνω ποσοτική.

Συγκεκριμένα, για συμμετοχές που θα υποβληθούν μέχρι τις 10η Ιανουαρίου 2017:

Συμμετοχή με 1 δείγμα: €140 + 24% ΦΠΑ = €174
Συμμετοχή με 2 δείγματα: €280 + 24% ΦΠΑ = €347
Συμμετοχή με 3 δείγματα: €399 + 24% ΦΠΑ = €495
Συμμετοχή με 4 δείγματα: €511 + 24% ΦΠΑ = €634
Συμμετοχή με 5 δείγματα: €511 + 24% ΦΠΑ = €634
Συμμετοχή με 6 δείγματα: €623 + 24% ΦΠΑ = €773

2.4) Τρόποι πληρωμής
Α) Με κατάθεση στην τράπεζα:
– ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR0601106140000061447038391 SWIFT: ETHNGRAA
– EUROBANK (IBAN): GR0502600360000650200340705 SWIFT: ERBKGRAA
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπέζης είναι απολύτως απαραίτητη η αναγραφή στο καταθετήριο του ονόματος του καταθέτη, καθώς και η αποστολή του καταθετηρίου στην εταιρεία Vinetum με fax: +30 210 766 0680.
B) Με επιταγή σε διαταγή VINETUM MΕΠΕ
Γ) Με χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω συστήματος Paypal

2.5) Ποσότητες δειγμάτων που πρέπει να αποσταλούν
Ανάλογα με τη χωρητικότητα της συσκευασίας του δείγματος που συμμετέχει, ο αριθμός των φιαλών που πρέπει να αποσταλούν είναι:
Α) 3 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 500ml, των 750ml ή του 1lt
Β) 4 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 350ml
Γ) 5 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 250ml

2.6) Τρόπος αποστολής δειγμάτων
Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται «door-to-door» και συνιστάται η χρήση εταιρείας courier. Το κόστος αποστολής των δειγμάτων καθώς και οι όποιοι πιθανοί φόροι ή έξοδα εκτελωνισμού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιοτική κατάσταση των δειγμάτων μέχρι την ώρα παραλαβής τους. Επιπλέον, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των δειγμάτων από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά τους. Οι οργανωτές εγγυώνται τη σωστή φύλαξη των δειγμάτων σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης καθώς και τη σωστή μεταφορά τους στο χώρο του διαγωνισμού.

Όλα τα δείγματα πρέπει να φέρουν στην εξωτερική συσκευασία αποστολής τους την ένδειξη: «ΔΕΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ, ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ» ή να συνοδεύονται από τιμολόγιο αξίας €1,0.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν στη διοργανώτρια εταιρεία αποδεικτικό αντίγραφο της φορτωτικής. Η διεύθυνση αποστολής των δειγμάτων είναι η εξής:
Εταιρεία Vinetum, Λεωφόρος Καρέα 41, 16233 Καρέας Βύρωνα. Τηλ.: +30 210 766 0560

2.7) Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δειγμάτων
Οι συμμετέχοντες πρέπει να φροντίσουν ώστε η αποστολή των δειγμάτων τους στη διοργανώτρια εταιρεία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Η διοργανωτές δεν μπορούν να εγγυηθούν την αξιολόγηση δειγμάτων που θα παραληφθούν μετά την 11η Μαρτίου 2017. Δείγματα που ενδέχεται να παραληφθούν ακόμα και μία ημέρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού ή μετά την έναρξη του διαγωνισμού δεν αξιολογούνται ούτε επιστρέφονται. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται επίσης το αντίτιμο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

3) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

3.1) Τεχνική επιτροπή
Η τεχνική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των δειγμάτων, τον έλεγχο των απαιτούμενων παραστατικών, τον έλεγχο της νομιμότητας της ετικέτας, την καταγραφή, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των δειγμάτων και τη συγκρότηση της ομάδας των δοκιμαστών.

Αμέσως μετά την παραλαβή των δειγμάτων ο υπεύθυνος της τεχνικής επιτροπής προβαίνει στην ταυτοποίησή τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά και ενημερώνει τον συμμετέχοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επάρκεια ή μη των δικαιολογητικών.

4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

4.1) Κριτική επιτροπή – δοκιμαστές
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από δοκιμαστές με πολύχρονη πείρα στην οργανοληπτική δοκιμασία του ελαιολάδου, διαπιστευμένους από το ΙΟC ή από άλλους διεθνείς ή εθνικούς φορείς οι οποίοι με τη σειρά τους είναι διαπιστευμένοι είτε από το IOC είτε από άλλους αναγνωρισμένους φορείς εκπαίδευσης στα τεχνικά οργανοληπτικά του ελαιολάδου, σύμφωνα με τα πρότυπα του IOC. Ο συνολικός αριθμός των δοκιμαστών εξαρτάται από το σύνολο των δειγμάτων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, τα 2/3 των δοκιμαστών προέρχονται από ξένες χώρες. Οι δοκιμαστές χωρίζονται σε επιτροπές των 5 έως 7 ατόμων. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένας πρόεδρος (panel leader) ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαδικασία της οργανοληπτικής αξιολόγησης και τήρησης του κανονισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες και τα δείγματα ανά επιτροπή δεν ξεπερνούν τα 35 ημερησίως. Τα δείγματα δοκιμάζονται στο ειδικό μπλε ποτήρι που έχει ορισθεί ως το επίσημο σκεύος οργανοληπτικής δοκιμής ελαιολάδου.

4.2) Διαδικασία αξιολόγησης δειγμάτων
Η αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται με το σύστημα της τυφλής γευστικής δοκιμής, όπου κάθε ελαιόλαδο φέρει διαφορετικό κωδικό. Η κατηγοριοποίηση των δειγμάτων—η σειρά δηλαδή με την οποία θα δοκιμαστούν—γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ίση και δίκαιη αξιολόγησή τους από τους κριτές. Η κριτική επιτροπή προσδιορίζει με σαφήνεια τις οργανοληπτικές ιδιότητες των ελαιολάδων, καθώς και τις τυχόν αρνητικές ιδιότητές τους, στο φύλλο αξιολόγησης.

5) ΒΡΑΒΕΙΑ

5.1) Μετάλλια
Η βαθμολόγηση των ελαιολάδων γίνεται με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες και τα βραβεία απονέμονται ως εξής:

65/100 έως 75/100: χάλκινο μετάλλιο (bronze medal)
75,50/100 έως 85/100: αργυρό μετάλλιο (silver medal)
85,50/100 έως 95/100: χρυσό μετάλλιο (gold medal)
95,50/100 έως 100/100: διπλό χρυσό μετάλλιο (double gold medal)

5.2) Ειδικά βραβεία
Ο διαγωνισμός Athena απονέμει και μια σειρά από ειδικά βραβεία με στόχο την περαιτέρω επιβράβευση συγκεκριμένων προσπαθειών:

1) Ειδικό βραβείο για το ελαιόλαδο με την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων.
2) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο ανά χώρα(εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 5 δείγματα).
3) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο του διαγωνισμού.
4) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο ανά ποικιλία (εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 5 δείγματα από τη συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς).
5) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο χαρμάνι ελαιόλαδου (blend) του διαγωνισμού.
6) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο από την ποικιλία κορωνέικη, παγκοσμίως.
7) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο από την ποικιλία κορωνέικη.
8) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας ελαιόλαδο, παγκοσμίως.
9) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας.
10) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο από οινοπαραγωγό.
11) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο ανά περιοχή: Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Ιόνια Νησιά, Νησιά Αιγαίου (πλην Κρήτης).
12) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο αρωματισμένο ελαιόλαδο.

5.3) Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Η ανακοίνωση των βραβεύσεων του ATHIOOC 2017 θα γίνει μέσω του Διαδικτύου και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.athenaoliveoil.gr την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 12:00. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξεχωριστή και εχέμυθη ενημέρωση με τις βαθμολογίες που απέσπασαν τα δείγματά τους.

Εντός 30 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού οι νικητές λαμβάνουν τα διπλώματα και τα μετάλλια που πιστοποιούν τη βράβευσή τους. Οι νικητές μπορούν επίσης, κατόπιν παραγγελίας, να προμηθευτούν από τους οργανωτές ειδικά αυτοκόλλητα φιάλης για τα βραβευμένα ελαιόλαδά τους.

5.4) Τελετή απονομής βραβείων και παρουσίαση βραβευμένων ελαιολάδων
Οι οργανωτές του διαγωνισμού Athena διοργανώνουν επίσης ειδική τελετή απονομής βραβείων για όλους του νικητές του διαγωνισμού, στην οποία είναι προσκεκλημένοι επίσημοι φορείς, ΜΜΕ, επαγγελματίες από το χώρο του ελαιολάδου και της γεύσης και απλοί καταναλωτές-φίλοι του ελαιολάδου. Της τελετής προηγείται ολοήμερη γευστική παρουσίαση εν είδη έκθεσης όλων των βραβευμένων ελαιολάδων, στην οποία προσκαλούνται όλοι οι ελαιοπαραγωγοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, επαγγελματίες HORECA και δημοσιογράφοι γεύσης.

6) ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
20/10/2016: Επίσημη έναρξη συμμετοχής στο διαγωνισμό
02/01/2017: Έναρξη αποστολής δειγμάτων στη διοργανώτρια εταιρεία Vinetum
10/01/2017 (παράταση 25/01/2017): Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής με προνομιακό κόστος συμμετοχής (early bird)
03/03/2017: Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο διαγωνισμό
10/03/2017: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων από τη Vinetum