Τα κέρδη της συμμετοχής

Μια βράβευση στην πατρίδα της ελιάς έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος και αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή ενός ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές. Η διάκριση αυτή, η οποία πιστοποιείται με μετάλλια, τιμητικά διπλώματα, ειδικά αυτοκόλλητα και άλλο προωθητικό υλικό, συμβάλλει στην αναβάθμιση της εικόνας και την εξάπλωση της φήμης των προϊόντων σας, τόσο μέσω της επικοινωνίας του διαγωνισμού όσο και μέσω των ξένων κριτών οι οποίοι είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Οι οργανωτές φροντίζουν ώστε όλα τα βραβευμένα ελαιόλαδα να τύχουν προβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εντός και εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα στους χώρους της γαστρονομίας και της εστίασης.

Επιπλέον, η καθιέρωση ενός μεγάλου και έγκυρου διεθνούς διαγωνισμού που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και πλαισιώνεται από πρωτότυπες και καινοτόμες γαστρονομικές δράσεις, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική βελτίωση της ελληνικής ελαιοπαραγωγής και την ενδυνάμωση της «φωνής» του ελληνικού ελαιολάδου στη διεθνή αγορά. Τα ελαιόλαδα που βραβεύονται αποτελούν πρότυπο για όλους τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι αποκτούν έτσι συγκεκριμένους ποιοτικούς στόχους. Η αξιολόγηση και κριτική αποτίμηση ενός ελαιολάδου αποτελεί για τον ίδιο τον παραγωγό πολύτιμη ενημέρωση ως προς την ποιοτική κατεύθυνση που έχει επιλέξει να ακολουθήσει. Επίσης, η εδραίωση του διαγωνισμού θα συμβάλλει ουσιαστικά και άμεσα στην ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των βραβευθέντων προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς premium ελαιολάδων, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο.