fbpx

Κανονισμός

ATHENA 2020

1) Σκοπός

 • 1.1) Περιγραφή Open or Close

  Ο «Athena International Olive Oil Competition» (ATHIOOC) είναι ένας διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από το 2016. Ο διαγωνισμός είναι διεθνής ως προς τους κριτές και ως προς την προέλευση των δειγμάτων που συμμετέχουν σε αυτόν. Οι ξένοι κριτές αποτελούν την πλειονότητα των μελών της κριτικής επιτροπής, τα δε ξένα δείγματα θα πρέπει να ξεπερνούν το 40% του συνολικού αριθμού των δειγμάτων. Ο διαγωνισμός ονομάζεται «Athena», φέρει δηλαδή το όνομα της μυθικής θεάς Αθηνάς, που δώρισε στην Αθήνα την ελιά και το όνομά της.
  Η Ελλάδα είναι η 3η ελαιοπαραγωγική χώρα στον κόσμο και με διαφορά η 1η στην κατά κεφαλήν κατανάλωση. Αυτά τα στοιχεία και μόνο δικαιολογούν τη φιλοδοξία μας να υπάρχει ένας «ελληνικός» διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου. Ωστόσο, στις στατιστικές αυτές πρέπει να προστεθεί και η πολιτισμική διάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που πρώτη ανέδειξε την ελιά και το ελαιόλαδο σε πολιτισμικό προϊόν και συνέβαλε στην ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής, όπου πρωταγωνιστεί το ελαιόλαδο, ως μία από τις πλέον κατάλληλες τροφές για τον άνθρωπο.
  Η ύπαρξη ενός μεγάλου και έγκυρου διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου που θα διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα μόνο οφέλη μπορεί να έχει για τη φήμη του ελληνικού ελαιολάδου στη διεθνή αγορά. Αν και διεθνής, ο διαγωνισμός φιλοδοξεί να γίνει ουσιαστικά ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ελληνικών ελαιολάδων στον κόσμο.

  Αυτό θα έχει τις εξής θετικές επιπτώσεις:


  1) Ουσιαστική συμβολή στην ποιοτική βελτίωση της ελληνικής ελαιοπαραγωγής. Τα ελαιόλαδα που βραβεύονται αποτελούν πρότυπο για όλους τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι αποκτούν έτσι συγκεκριμένους ποιοτικούς στόχους. Επιπλέον, η βράβευση ή όχι ενός ελαιολάδου αποτελεί για τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό πολύτιμη ενημέρωση ως προς την ποιοτική κατεύθυνση που έχει επιλέξει να ακολουθήσει.

  2) Καθοριστική συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του ελληνικού ελαιολάδου και στην εξάπλωση της φήμης του, αφενός λόγω της επικοινωνίας του ίδιου του διαγωνισμού και των βραβευθέντων ξένων ελαιολάδων, αλλά και μέσω των κριτών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας και οι οποίοι είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης στις δικές τους χώρες και όχι μόνο.

  3) Άμεση συμβολή στην ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των βραβευθέντων ελαιολάδων, τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, η οποία είναι ακόμα σε εμβρυακό στάδιο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση premium ελαιολάδων, εκτιμάται πως ο διαγωνισμός είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για τον ευρύτερο χώρο των καταναλωτών, όσο και για τη διείσδυση στο χώρο της εστίασης.

  4) Συμβολή στην ανάδειξη του πλούτου των ελληνικών ποικιλιών ελιάς σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην ανάδειξη των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που οι διοργανώσεις του διαγωνισμού διεξάγονται σε διάφορους τόπους, με γνώμονα τη σχέση τους με την καλλιέργεια της ελιάς, ιστορικά και έως σήμερα. Ο διαγωνισμός πλαισιώνεται από άλλες καινοτόμες δράσεις, με απώτερο στόχο τόσο την εδραίωση του εμπορικού σήματός του, όσο και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς premium ελαιολάδου. Οι δράσεις αυτές θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο την κατάλληλη στιγμή.

 • 1.2) Οργάνωση Open or Close

  Την πρωτοβουλία οργάνωσης του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου «Athena» έχει αναλάβει η εταιρεία επικοινωνίας και διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων Vinetum, με μεγάλη πείρα στην οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και άλλων εκδηλώσεων υψηλού κύρους και απαιτήσεων.

  Πρόεδρος του διαγωνισμού είναι ο Ντίνος Στεργίδης και διευθύντριά του η Μαρία Κατσούλη, διαπιστευμένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου και η 1η Olive Oil Sommelier στην Ελλάδα.

2) Διαδικασία συμμετοχής

 • 2.1) Ποια ελαιόλαδα μπορούν να συμμετάσχουν Open or Close

  Ο διαγωνισμός Athena είναι διεθνής και ανοιχτός σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, βορείου και νοτίου ημισφαιρίου*, με την προϋπόθεση πως τα ελαιόλαδα που θα συμμετέχουν θα ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο».
  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και ελαιόλαδα ειδικής κατηγορίας, όπως τα αρωματισμένα ή εμπλουτισμένα με βότανα ή άλλους καρπούς, τα λεγόμενα «flavored» ή «infused», εφόσον αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής.**
  Δείγματα στο διαγωνισμό μπορούν να αποστείλουν οι εξής: ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιριστικές μονάδες και ενώσεις, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, γενικά, κάθε μορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί ή εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο οπουδήποτε στον κόσμο.

  Επιπλέον, απαραίτητα κριτήρια για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
  Α) Όλα τα ελαιόλαδα πρέπει να είναι παραγωγής της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου.
  Β) Όλα τα ελαιόλαδα πρέπει να είναι τυποποιημένα και η τυποποίησή τους να έχει αμιγώς εμπορικό σκοπό.
  Γ) Τα ελαιόλαδα πρέπει να φέρουν νόμιμη ετικέτα σύμφωνα με τον κανονισμό της χώρας προέλευσής τους ή της χώρας τυποποίησής τους.
  Δ) Η συσκευασία τους να είναι μέχρι και 1lt.
  E) Κάθε εμπορικό σήμα που συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει να προέρχεται από ομοιογενή παρτίδα το ελάχιστο 500 κιλών.
  Z) Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει αποσταλεί στους οργανωτές το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020.


  * Η αξιολόγηση των ελαιολάδων θα γίνει με ένδειξη προέλευσης ως προς το ημισφαίριο που παρήχθησαν (βόρειο ή νότιο) και με αυτόν το διαχωρισμό θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
  ** Για την αξιολόγηση των αρωματισμένων ελαιολάδων χρησιμοποιείται ειδικό φύλλο αξιολόγησης.

 • 2.2) Αίτηση συμμετοχής Open or Close

  Αφού συμπληρωθούν όλα τα εδάφια, η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της εταιρείας ελαιολάδου στη διοργανώτρια εταιρεία Vinetum με fax ή ηλεκτρονικά.

  Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο συμμετέχων λαμβάνει από τους οργανωτές επιβεβαίωση συμμετοχής, καθώς και απόδειξη πληρωμής και τιμολόγιο.

  Την αποστολή της αίτησης συμμετοχής ακολουθεί, για κάθε δείγμα, η αποστολή πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο (σύμφωνα με ΙSΟ 17025) εργαστήριο για τα εξής: ελεύθερα λιπαρά οξέα, αριθμό υπεροξειδίων και ειδικές απορροφήσεις (Κ232nm, Κ270nm και ΔΚ), με πρόσφατη ημερομηνία ανάλυσης που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Το πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης πρέπει να αποσταλεί στους διοργανωτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποστολής τής αίτησης συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν ή έστω μαζί με την αποστολή των δειγμάτων.

 • 2.3) Κόστος συμμετοχής Open or Close

  Το κόστος συμμετοχής ανά δείγμα ανέρχεται στα €190 προ ΦΠΑ, αν και μέσω της συνδυαστικής εκπτωτικής πολιτικής το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί στα €160 για συμμετοχή μέχρι δύο δειγμάτων και πολύ περισσότερο για μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.


  Εκπτωτική πολιτική:
  Α) ΠΟΣΟΤΙΚΗ
  Στο 3ο δείγμα παρέχεται έκπτωση 15%.
  Από το 4ο δείγμα και μετά παρέχεται έκπτωση 20% ανά δείγμα.
  Για περισσότερα από 4 δείγματα το τελευταίο δείγμα γίνεται αποδεκτό δωρεάν (π.χ. στα 5 δείγματα το 3ο έχει έκπτωση 15%, το 4ο δείγμα έκπτωση 20% και το 5ο δωρεάν κ.ο.κ., πάντα με το τελευταίο δείγμα, ανεξαρτήτως αριθμού, να γίνεται αποδεκτό δωρεάν).

  Συγκεκριμένα, για συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά τις 08/02/2020 (λήξη χρονικής έκπτωσης «early bird» ―βλέπε πιο κάτω― στην οποία ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ισχύουν τα εξής:

  Συμμετοχή με 1 δείγμα: €190,00 + 24% ΦΠΑ = €235,60
  Συμμετοχή με 2 δείγματα: €380,00 + 24% ΦΠΑ = €471,20
  Συμμετοχή με 3 δείγματα: €541,50 + 24% ΦΠΑ = €671,46
  Συμμετοχή με 4 δείγματα: €693,50 + 24% ΦΠΑ = €859,94
  Συμμετοχή με 5 δείγματα: €693,50 + 24% ΦΠΑ = €859,94
  Συμμετοχή με 6 δείγματα: €845,50 + 24% ΦΠΑ = €1.048,42

  Β) ΧΡΟΝΙΚΗ – «early bird»

  Για όσους δηλώσουν συμμετοχή μέσα σε ενάμιση περίπου μήνα μετά την έναρξη των εγγραφών εφαρμόζεται πολιτική «early bird», δηλαδή παρέχεται επιπλέον έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή για αιτήσεις που θα αποσταλούν με την πληρωμή τους μέχρι την 08/02/2020 το κόστος συμμετοχής ανά δείγμα ανέρχεται στα €160.

  Η έκπτωση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την ως άνω ποσοτική, ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό δειγμάτων, ως εξής:

  Συμμετοχή με 1 δείγμα:     €160,00 + 24% ΦΠΑ = €198,40
  Συμμετοχή με 2 δείγματα: €320,00 + 24% ΦΠΑ = €396,80
  Συμμετοχή με 3 δείγματα: €456,00 + 24% ΦΠΑ = €565,44
  Συμμετοχή με 4 δείγματα: €584,00 + 24% ΦΠΑ = €724,16
  Συμμετοχή με 5 δείγματα: €584,00 + 24% ΦΠΑ = €724,16
  Συμμετοχή με 6 δείγματα: €712,00 + 24% ΦΠΑ = €882,88

   

   

 • 2.4) Τρόποι πληρωμής Open or Close

  Α) Με κατάθεση στην τράπεζα:

  - ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ, IBAN: GR0601106140000061447038391, SWIFT: ETHNGRAA
  - EUROBANK, IBAN: GR0502600360000650200340705, SWIFT: ERBKGRAA
  - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR9701710400006040144552095, SWIFT: PIRBGRAA

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπέζης είναι απολύτως απαραίτητη η αναγραφή στο καταθετήριο του ονόματος του καταθέτη, καθώς και η αποστολή του καταθετηρίου στην εταιρεία Vinetum με fax: +30 210 766 0680 ή email: info@vinetum.gr.

  B) Με επιταγή σε διαταγή VINETUM MΕΠΕ

  Γ) Με χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω συστήματος Paypal

 • 2.5) Ποσότητες δειγμάτων που πρέπει να αποσταλούν Open or Close

  Ανάλογα με τη χωρητικότητα της συσκευασίας του δείγματος που συμμετέχει, ο αριθμός των φιαλών που πρέπει να αποσταλούν είναι:

  Α) 3 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 500ml, των 750ml ή του 1lt

  Β) 4 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 350ml

  Γ) 5 φιάλες για ελαιόλαδα συσκευασμένα σε φιάλες των 250ml ή μικρότερες

   

 • 2.6) Τρόπος αποστολής δειγμάτων Open or Close

  Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται «door-to-door» και συνιστάται η χρήση εταιρείας courier.

  Το κόστος αποστολής των δειγμάτων καθώς και οι όποιοι πιθανοί φόροι ή έξοδα εκτελωνισμού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα και όχι τη διοργανώτρια εταιρεία, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιοτική κατάσταση των δειγμάτων μέχρι την ώρα παραλαβής τους. Επιπλέον, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των δειγμάτων από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά τους. Οι οργανωτές εγγυώνται τη σωστή φύλαξη των δειγμάτων σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης, καθώς και την ενδεδειγμένη μεταφορά τους στο χώρο του διαγωνισμού.

  Όλα τα δείγματα πρέπει να φέρουν στην εξωτερική συσκευασία αποστολής τους την ένδειξη: «ΔΕΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ, ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ» ή να συνοδεύονται από τιμολόγιο αξίας €1,0.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν στη διοργανώτρια εταιρεία αποδεικτικό αντίγραφο της φορτωτικής. Η διεύθυνση αποστολής των δειγμάτων είναι η εξής:

  Εταιρεία Vinetum, Λεωφόρος Καρέα 41, 16233 Καρέας Βύρωνα. Τηλ.: +30 210 766 0560

 • 2.7) Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δειγμάτων Open or Close

   

  Οι συμμετέχοντες πρέπει να φροντίσουν ώστε η αποστολή των δειγμάτων τους στη διοργανώτρια εταιρεία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 20/03/2020. Οι διοργανωτές δεν μπορούν να εγγυηθούν την αξιολόγηση δειγμάτων που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή. Δείγματα που ενδέχεται να παραληφθούν εκπρόθεσμα αλλά πριν την έναρξη του διαγωνισμού δεν αξιολογούνται ούτε επιστρέφονται. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται επίσης το αντίτιμο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

   

3) Παραλαβή δειγμάτων

 • 3.1) Τεχνική επιτροπή Open or Close

  Η τεχνική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των δειγμάτων, τον έλεγχο των απαιτούμενων παραστατικών, τον έλεγχο της νομιμότητας της ετικέτας, την καταγραφή, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των δειγμάτων και τη συγκρότηση της ομάδας των δοκιμαστών.

  Αμέσως μετά την παραλαβή των δειγμάτων ο υπεύθυνος της τεχνικής επιτροπής προβαίνει στην ταυτοποίησή τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά και ενημερώνει τον συμμετέχοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επάρκεια ή μη των δικαιολογητικών.

4) Αξιολόγηση δειγμάτων

 • 4.1) Κριτική επιτροπή – δοκιμαστές Open or Close

  Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από δοκιμαστές με πολύχρονη πείρα στην οργανοληπτική δοκιμή του ελαιολάδου, διαπιστευμένους από το ΙΟC (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας) ή από άλλους διεθνείς ή εθνικούς φορείς. Οι φορείς αυτοί είναι με τη σειρά τους διαπιστευμένοι είτε από το IOC, είτε από άλλους αναγνωρισμένους φορείς εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα του IOC. Ο συνολικός αριθμός των δοκιμαστών εξαρτάται από το σύνολο των δειγμάτων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.

  Σε κάθε περίπτωση, τα 2/3 των δοκιμαστών προέρχονται από ξένες χώρες. Οι δοκιμαστές χωρίζονται σε επιτροπές των 5 έως 7 ατόμων. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένας πρόεδρος (president) ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαδικασία της οργανοληπτικής αξιολόγησης και της τήρησης του κανονισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες, τα δείγματα ανά επιτροπή δεν ξεπερνούν τα 35 ημερησίως και δοκιμάζονται στο ειδικού σχήματος μπλε ποτήρι που έχει ορισθεί ως το επίσημο σκεύος οργανοληπτικής δοκιμής ελαιολάδου από το ΙΟC. Panel leader όλων των επιτροπών είναι ο Jose Maria Penco από την Ισπανία.

 • 4.2) Διαδικασία αξιολόγησης δειγμάτων Open or Close

  Η αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται με το σύστημα της τυφλής γευστικής δοκιμής, με κάθε ελαιόλαδο να φέρει διαφορετικό κωδικό. Η κατηγοριοποίηση των δειγμάτων –η σειρά δηλαδή με την οποία θα δοκιμαστούν– γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ισότιμη αξιολόγησή τους από τους κριτές. Η κριτική επιτροπή προσδιορίζει με σαφήνεια τις οργανοληπτικές ιδιότητες των ελαιολάδων, καθώς και τις τυχόν αρνητικές ιδιότητές τους, στο φύλλο αξιολόγησης

5) Βραβεία

 • 5.1) Μετάλλια Open or Close

  Η βαθμολόγηση των ελαιολάδων γίνεται με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες και τα βραβεία απονέμονται ως εξής:

  65,0 έως 74,9: χάλκινο μετάλλιο (bronze medal)
  75,0 έως 84,9: αργυρό μετάλλιο (silver medal)
  85,0 έως 94,9: χρυσό μετάλλιο (gold medal)
  95,0 έως 100: διπλό χρυσό ή μεγάλο χρυσό μετάλλιο (double gold or grand gold medal)

 • 5.2) Ειδικά βραβεία Open or Close

  Ο διαγωνισμός Athena απονέμει και μια σειρά από ειδικά βραβεία, με στόχο την περαιτέρω επιβράβευση συγκεκριμένων προσπαθειών:

  1) Ειδικό βραβείο για το ελαιόλαδο με την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων.

  2) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο ανά χώρα (εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 5 δείγματα από την εν λόγω χώρα).

  3) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο του διαγωνισμού.

  4) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο ανά ποικιλία (εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 5 δείγματα από τη συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς).

  5) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο χαρμάνι ελαιολάδου (blend) του διαγωνισμού.

  6) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο από την ποικιλία κορωνέικη, παγκοσμίως.

  7) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο από την ποικιλία κορωνέικη.

  8) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας, παγκοσμίως.

  9) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας.

  10) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελαιόλαδο από οινοπαραγωγό.

  11) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο ανά περιοχή: Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Ιόνια Νησιά, Νησιά Αιγαίου.

  12) Ειδικό βραβείο για το καλύτερο αρωματισμένο ελαιόλαδο.

 • 5.3) Δημοσίευση αποτελεσμάτων Open or Close

  Η ανακοίνωση των βραβεύσεων του ATHIOOC 2020 θα γίνει μέσω του Διαδικτύου και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.athenaoliveoil.gr, την 10/04/2020 στις 12:00.

  Εντός 30 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού οι νικητές λαμβάνουν διπλώματα και μετάλλια που πιστοποιούν τη βράβευσή τους. Οι νικητές μπορούν κατόπιν παραγγελίας να προμηθευτούν από τους οργανωτές ειδικά αυτοκόλλητα φιάλης για τα βραβευμένα ελαιόλαδά τους.

 • 5.4) Επιβεβαίωση εγκυρότητας των δειγμάτων Open or Close

  Οι διοργανωτές του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου Athena εμπιστεύονται με καλή βούληση όλους τους συμμετέχοντες σε αυτόν όσον αφορά τα δηλωθέντα για τα ελαιόλαδά τους, τόσο στην αίτηση εγγραφής, όσο και στη χημική ανάλυση που αυτοί αποστέλλουν. Διατηρούν, ωστόσο, το δικαίωμα επαναξιολόγησης, σε επίπεδο χημικής ανάλυσης και οργανοληπτικής δοκιμής και με ενδεδειγμένο τρόπο και μέσα, οποιουδήποτε βραβευμένου στο διαγωνισμό ελαιολάδου. 

  Σε κάθε περίπτωση, για δειγματοληπτικούς και στατιστικούς λόγους, θα υλοποιηθεί επαναξιολόγηση που θα αφορά το 10% των βραβευθέντων δειγμάτων, η οποία θα γίνει μέσω σύγκρισης του δείγματος που εστάλη στο διαγωνισμό με ίδιο ελαιόλαδο που θα παραλάβει εκπρόσωπος του διαγωνισμού απ’ ευθείας από τον παραγωγό, ώστε να διαπιστωθεί η μεταξύ τους ταύτιση.

 • 5.5) Τελετή απονομής βραβείων και παρουσίασης βραβευμένων ελαιολάδων Open or Close

  Οι οργανωτές του διαγωνισμού Athena διοργανώνουν ειδική τελετή απονομής βραβείων για όλους του νικητές του διαγωνισμού, στην οποία είναι προσκεκλημένοι επίσημοι φορείς, ΜΜΕ, επαγγελματίες από το χώρο της γεύσης και βέβαια του ελαιολάδου, αλλά και απλοί καταναλωτές-φίλοι του ελαιολάδου. Της τελετής προηγείται ολοήμερη γευστική παρουσίαση εν είδη έκθεσης όλων των βραβευμένων ελαιολάδων, στην οποία προσκαλούνται όλοι οι ελαιοπαραγωγοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, επαγγελματίες HORECA και δημοσιογράφοι γεύσης. Η εν λόγω τελετή του ATHENA 2020 θα λάβει χώρα στις 16 Μαΐου 2020, στο αθηναϊκό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

6) Κρίσιμες Ημερομηνίες

 • 6.1) Κρίσιμες ημερομηνίες Open or Close

  02/12/2019: Επίσημη έναρξη συμμετοχών στο διαγωνισμό και έναρξη αποστολής δειγμάτων στη διοργανώτρια εταιρεία Vinetum

  08/02/2020: Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής με προνομιακό κόστος συμμετοχής (early bird).

  16/03/2020: Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο διαγωνισμό.

  20/03/2020: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων από τη Vinetum.

  10/04/2020: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

  16/05/2020: Παρουσίαση βραβευμένων ελαιολάδων και τελετή απονομής, ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα.

   

   

athena olive oil competition logo
athiocc logo

Διεθνής Διαγωνισμός
Ελαιολάδου

VINETUM EVENT MANAGEMENT
+30 210 766 0560
+30 210 766 0680

Created by all-restaurants | Powered by DataQube